O konferenci

Dětská vědecká konference, Klatovy

Dětská vědecká konference (DVK) je jeden den věnovaný vědě a výzkumu ve formě zajímavé a dostupné pro děti. Smyslem akce je podpora vědeckého a intelektového nadání dětí, podpora a povzbuzení jejich zájmu o vědu a vzdělání, místo setkání dětí se skutečnými vědci a skutečnou vědou.

Zkrátka Dětská vědecká konference v Klatovech je populárně-vědecká akce pro nadané děti mladšího školního věku. Cílíme na děti od předškoláků do 6. třídy ZŠ, nicméně akce není uzavřena ani starším zájemcům. A nezapomínáme ani na rodiče!

nadane dite
DVK 2020 – 5. ročník
(19. 6. 2021)

Do začátku konference zbývá

Reportáž z 3. ročníku (2019)

©2019 - FILMpro