Registrační formulářPřihláška na konferenci – rezervace workshopů

Vyplňte následující položky. Číslo v závorkách u názvů jednotlivých workshopů je počet volných míst.

Aktuální volná místa na workshopu se ještě jednou zkontrolují v okamžiku odeslání Vaší registrace. Pokud bude již některý z workshopů obsazený, budete na to upozorněni. A požádání o výběr nového workshopu.

POZOR:
Jedná se o počty volných míst v okamžiku načtení této webové stránky. Pokud se zrovna teď někdo jiný již přihlásil, je číslo nižší a mohl Vám tak poslední volné místo zabrat. Tak moc neváhejte!

udaje Zadání registračních údajů

(e-mail slouží pro zaslání potvrzení Vaší registrace)


wokshopyVolba Workshopů

workshop BLOK 1 (doba konání: 12:15–12:45 hod.)

Není vybrán žádný workshop.
V prvním bloku:
volných workshopů: 5
volných míst: 39

workshop BLOK 2 (doba konání: 13:00–13:30 hod.)

Není vybrán žádný workshop.
V druhém bloku:
volných workshopů: 5
volných míst: 36

workshop BLOK 3 (doba konání: 13:45–14:15 hod.)

Není vybrán žádný workshop.
V třetím bloku:
volných workshopů: 6
volných míst: 39

workshop BLOK 4 (doba konání: 14:30–15:00 hod.)

Není vybrán žádný workshop.
V čtvrtém bloku:
volných workshopů: 7
volných míst: 36

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Zaškrtnutím políčka před odesláním registrace

ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákona ochraně osobních údajů”), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95146/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018

souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

Budou shromažďovány, uchovány a zpracovány následující osobní údaje:
  1. 1. jméno a příjmení
  2. 2. e-mailová adresa
  3. 3. seznam zvolených workshopů

Údaje jsou shomažďovány z důvodu jednoznačné identifikace účastníka konference a pro následnou rezervaci místa na zvoleném workshopu.

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytné nutnou, nejdéle do konce dne konání Dětské vědecké konference.

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDPR.